Camperreisgids.nl

Site voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Camperreisgids.nl.
Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden op deze pagina en alle toepasselijke wetten. Door toegang tot en surfen op deze site, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud, de termen en voorwaarden. Als u het met een van de onderstaande Voorwaarden en Bepalingen niet eens bent, beëindig dan onmiddelijk uw gebruik van deze site. Camperreisgids.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden aan te passen.

Auteursrechten

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto' s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo' s, waren- en dienstmerken, en programmacode zijn in eigendom of licentie bij Camperreisgids.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Camperreisgids.nl.

Disclamer

De op deze site getoonde informatie wordt door Camperreisgids.nl met zorg samen–gesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, het gebruik van de site en het gebruik van de op de site vermeldde informatie wordt door Camperreisgids.nl uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Privacy

Camperreisgids.nl is is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Camperreisgids.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Camperreisgids.nl en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites of internetservices. Camperreisgids.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Camperreisgids.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de vormgeving, de werking en de getoonde informatie van de site, evenals de onlosmakelijke algemene voorwaarden, de site-voorwaarden en/of de privacyverklaring. Controleer deze onderdelen van de site daarom regelmatig.

Gebruik van cookies

Camperreisgids.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Camperreisgids.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van Camperreisgids.nl voor u gemakkelijker te maken.

Downloaden

Camperreisgids.nl biedt aan kopers van een Camperreisgids, bij de titel behorende supportbestanden aan, die via Camperreisgids.nl gratis te downloaden zijn. Ook voor het gebruik worden geen extra kosten in rekening gebracht. Betreffende bestanden worden niet middels een fysieke gegevensdrager met een Camperreisgids mee-, of nageleverd. Om genoemde bestanden te kunnen downloaden is een internetverbinding noodzakelijk. Afhankelijk van het type internetverbinding kan uw internetaanbieder kosten in rekening brengen voor het gebruik van de verbinding en verbruik van data. Wees er van bewust dat downloaden via uw mobiele internetverbinding ten koste gaat van uw datategoed. Uw telecomprovider kan extra kosten voor verbinding en data in rekening brengen wanneer u data verbruikt vanuit het buitenland. Daarom is het aan te raden om de bestanden te downloaden via uw netwerk of Wi-Fi verbinding.
De genoemde bestanden vallen onder het auteursrecht.

Voorwaarden

Bij het gebruik van deze website accepteert u de voorwaarden zoals beschreven in de:

Supportpagina′s